به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت هواپیماسازی ایرباس متعهد شده در سریع ترین زمان هواپیماها را در اختیار ایران قرار دهد . گفته می شود خرید هواپیماها به صورت اجاره به شرط تملیک است که کشورمان متعهد می شود در مدت ده سال پول هواپیماها را پرداخت کند. تعداد این هواپیماها بیش از صد فروند است که ایرباس باید تا چهار سال همه هواپبماها را در اختیار ایران قرار دهد. گفته میشود انواع هواپیماهای غول پیکر و سبک در قرارداد وجود دارد که قرار است سه فروند از هواپیماهای آ سیصدو هشتاد غول پیکر با پانصد و پنجاه و پنج صندلی قبل از سال نو در اختیار ایران قرار خواهد گرفت همه هواپیماهای تحویلی به ایران نو خواهد بود.